Kết Quả Miền Nam

XSBD - Xổ số Bình Dương     Thứ Sáu, 25/07/2014

Đầu Đuôi
Giải Tám 30 0 6 0 2 8
Giải Bảy 253 1 0
Giải sáu
8189 9494 3389
2
Giải Năm 5172 3 0
Giải Tư
49087 32806 39186 41190
4 8
00200 61790 22610
5 3
Giải Ba
62748 08802
6
Giải Nhì 25676 7 2 6 8
Giải Nhất 79708 8 9 9 7 6
Đặc Biệt 974278 9 4 0 0
Để nhận Xổ số Bình Dương nhanh nhất, soạn XSBD gửi 7039 (chỉ 500đ)

Kết Quả Miền Nam

XSBD - Xổ số Bình Dương      Thứ Sáu, 18/07/2014

Đầu Đuôi
Giải Tám 73 0 0 9
Giải Bảy 048 1
Giải sáu
6080 2691 4763
2 9 3
Giải Năm 5629 3
Giải Tư
07273 91780 17982 88500
4 8 7
63695 83653 42168
5 3
Giải Ba
49809 61847
6 3 8 4
Giải Nhì 97023 7 3 3
Giải Nhất 09985 8 0 0 2 5
Đặc Biệt 201464 9 1 5
Để nhận Xổ số Bình Dương nhanh nhất, soạn XSBD gửi 7039 (chỉ 500đ)

Kết Quả Miền Nam

XSBD - Xổ số Bình Dương      Thứ Sáu, 11/07/2014

Đầu Đuôi
Giải Tám 68 0 0 7
Giải Bảy 262 1 7 0
Giải sáu
9283 4133 8217
2
Giải Năm 4232 3 3 2 5 8 3
Giải Tư
81110 84135 45252 19499
4 6
12070 79646 12700
5 2
Giải Ba
03492 09784
6 8 2
Giải Nhì 66738 7 0
Giải Nhất 12133 8 3 4
Đặc Biệt 826907 9 9 2
Để nhận Xổ số Bình Dương nhanh nhất, soạn XSBD gửi 7039 (chỉ 500đ)

Kết Quả Miền Nam

XSBD - Xổ số Bình Dương      Thứ Sáu, 04/07/2014

Đầu Đuôi
Giải Tám 69 0 3 6
Giải Bảy 484 1 4
Giải sáu
5233 3393 0561
2 8 5 3 7
Giải Năm 8875 3 3 6
Giải Tư
32061 31903 35098 40806
4 8
86028 43848 94336
5
Giải Ba
40714 00525
6 9 1 1
Giải Nhì 97093 7 5
Giải Nhất 52923 8 4
Đặc Biệt 608027 9 3 8 3
Để nhận Xổ số Bình Dương nhanh nhất, soạn XSBD gửi 7039 (chỉ 500đ)

Kết Quả Miền Nam

XSBD - Xổ số Bình Dương      Thứ Sáu, 27/06/2014

Đầu Đuôi
Giải Tám 45 0 1 4
Giải Bảy 842 1 5 6
Giải sáu
0415 2359 8501
2 3 3 4
Giải Năm 7778 3 5 7
Giải Tư
80223 02246 86404 50223
4 5 2 6 7
06816 90067 07724
5 9
Giải Ba
92135 02937
6 7
Giải Nhì 08375 7 8 5 4
Giải Nhất 47747 8
Đặc Biệt 181674 9
Để nhận Xổ số Bình Dương nhanh nhất, soạn XSBD gửi 7039 (chỉ 500đ)
xổ số siêu tốc,kết quả chính xác,nhanh nhất 7039
xổ số siêu tốc,kết quả chính xác,nhanh nhất 7039