Kết Quả Miền Nam

XSHCM - Xổ số Hồ Chí Minh     Thứ Hai, 14/04/2014

Đầu Đuôi
Giải Tám 88 0 8
Giải Bảy 925 1 8 4
Giải sáu
8488 2951 7052
2 5
Giải Năm 3693 3 5
Giải Tư
77253 86635 81447 12144
4 7 4 6
60446 82583 41871
5 1 2 3 3
Giải Ba
75018 05814
6
Giải Nhì 65353 7 1
Giải Nhất 88294 8 8 8 3
Đặc Biệt 531908 9 3 4
Để nhận Xổ số Hồ Chí Minh nhanh nhất, soạn XSHCM gửi 7039 (chỉ 500đ)

Kết Quả Miền Nam

XSHCM - Xổ số Hồ Chí Minh      Thứ Bảy, 12/04/2014

Đầu Đuôi
Giải Tám 47 0 6 9 0
Giải Bảy 206 1 6 5
Giải sáu
8693 6616 8615
2 9
Giải Năm 4060 3 2 0 7
Giải Tư
28509 25129 56332 00500
4 7 0
62583 74553 04340
5 3
Giải Ba
83566 67080
6 0 6
Giải Nhì 63298 7
Giải Nhất 69630 8 3 0
Đặc Biệt 929237 9 3 8
Để nhận Xổ số Hồ Chí Minh nhanh nhất, soạn XSHCM gửi 7039 (chỉ 500đ)

Kết Quả Miền Nam

XSHCM - Xổ số Hồ Chí Minh      Thứ Hai, 07/04/2014

Đầu Đuôi
Giải Tám 14 0
Giải Bảy 872 1 4 9 2 4
Giải sáu
5552 6619 2964
2 3 1 3 2
Giải Năm 4412 3 3
Giải Tư
71423 23833 05757 87887
4 6
55421 15846 04274
5 2 7
Giải Ba
13181 00823
6 4
Giải Nhì 63122 7 2 4
Giải Nhất 53392 8 7 1
Đặc Biệt 846914 9 2
Để nhận Xổ số Hồ Chí Minh nhanh nhất, soạn XSHCM gửi 7039 (chỉ 500đ)

Kết Quả Miền Nam

XSHCM - Xổ số Hồ Chí Minh      Thứ Bảy, 05/04/2014

Đầu Đuôi
Giải Tám 58 0 3
Giải Bảy 367 1 0
Giải sáu
6373 5863 0395
2 9 9 5
Giải Năm 0029 3
Giải Tư
09403 95984 51482 24510
4 8
37452 29248 77863
5 8 2 4
Giải Ba
54986 55129
6 7 3 3 7
Giải Nhì 03467 7 3
Giải Nhất 48554 8 4 2 6
Đặc Biệt 250425 9 5
Để nhận Xổ số Hồ Chí Minh nhanh nhất, soạn XSHCM gửi 7039 (chỉ 500đ)

Kết Quả Miền Nam

XSHCM - Xổ số Hồ Chí Minh      Thứ Hai, 31/03/2014

Đầu Đuôi
Giải Tám 00 0 0 6 3
Giải Bảy 369 1
Giải sáu
6228 5923 9580
2 8 3 1
Giải Năm 9464 3
Giải Tư
86181 46106 11774 71421
4
88482 26382 73883
5
Giải Ba
20888 09261
6 9 4 1 4
Giải Nhì 73672 7 4 2
Giải Nhất 74003 8 0 1 2 2 3 8
Đặc Biệt 230864 9
Để nhận Xổ số Hồ Chí Minh nhanh nhất, soạn XSHCM gửi 7039 (chỉ 500đ)
xổ số siêu tốc,kết quả chính xác,nhanh nhất 7039
xổ số siêu tốc,kết quả chính xác,nhanh nhất 7039